KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Maliye Programı

Detay

Hakkımızda 

MALİYE PROGRAMI   Maliye Programı 2015-2016 akademik yılında kurulmuştur. Programın temel amacı hem kamu hem de özel sektördeki saygın kurumlarda çalışabilecek kaliteli meslek elemanları yetiştirmektir. Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır. Her yıl ortalama 40 öğrenci  programa kayıt yaptırmaktadır.    Bölümün amacı; Maliye biliminin temellerini öğreterek, bütçe, mali planlama ve vergi konularında nitelikli ve yaratıcı elemanlar yetiştirmektir. Genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kişiler yetiştirmek temel hedeftir. Türkiye’nin Mali Yapısı, Türk Vergi Sistemi, Mali Tablolar Analizi, Uluslararası Finansal Kuruluşlar, Devlet Bütçesi, Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasaları, Uluslararası Finansal Kuruluşlar gibi mesleki eğitim odaklı dersleri içinde barındıran Maliye programında, öğrencilerin kendi alanlarında birer uzman olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin öğretim süresince edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına 30 iş günlük staj yapma zorunlulukları iş hayatına yönelik tecrübe kazanmalarını sağlayacaktır.   MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI        Mezun olanlar muhasebe, mali müşavirlik gibi dallarda,  kamuda yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda kolaylıkla iş bulabilmektedirler.   MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI   Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Maliye  Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.                             DİKEY GEÇİŞ ALANLARI                               • Bankacılık               • Bankacılık ve Finans               • Bankacılık ve Finansman               • Kamu Yönetimi               • Maliye                            • Sermaye Piyasası               • Sigortacılık               • Sigortacılık ve Risk Yönetimi               • Siyaset Bilimi               • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi               • Uluslararası Finans               • Uluslararası İşletme               • Uluslararası İşletmecilik                • Uluslararası Ticaret                • Uluslararası Ticaret ve Finansman                • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

...
Detay

 

MİSYON: Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, ekonomi ve yönetim bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır. VİZYON: Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; evrensel değer ve uluslar arası mesleki standartlar uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve istemlerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanlarda eğitim veren okullar arasında eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak.  

...
Tümü

DUYURU